مقالات

جوشکاری لوله

جوشکاری-لوله

اگر چه در بعضی از کاربردهای خاص برای جوشکاری خود کار استفاده میشود ، اما در حال حاضر بخش عمده عملیات جوشکاری لوله با استفاده از یکی از فرایند های جوشکاری دستی انجام میشود .

لوله هایی که در کاربرد های صنعتی در وضعیتهای افقی نصب میشوند معمولاً در وضعیت عمودی ، بالا تر از وضعیت ساعت 6 به طرف ساعت 12 جو شکاری میشوند .

لبه لوله ها معمولاً با زاویه پخ 60 تا 70 درجه ودرز اتصال تا 3 میلی متر آماده میکنند تا نفوذ جوش تضمین شود . روش مورد استفاده برای جوشکاری لوله در وضعیت عمودی بالا رو همان است که در مورد جوشکاری عمودی ورق دیدیم و در آن یک سوراخ کلید در ریشه جوش حفظ میشود .

کاربرد هایی که به خط جوش بسیار دقیق مرغوب نیاز است میتوان پاس ریشه را با فرایند تیک (آرگون) جوش داد و برای پاسهای بعدی از فرایند جوشکاری قوس دستی استفاده کرد.

روش دیگری که غالباً برای جوشکاری خط لوله های سراسری به کار می رود روش جوشکاری سرازیر است . در هنگام کار با فرایند جوشکاری قوس دستی برای جوشکاری سرازیر باید از الکترود روپوش سلولزی یا سلولزی با پودر آهن استفاده کرد و وجوشکاری را در وضعیت پایین رو از وضعیت ساعت 2 به طرف وضعیت ساعت 6 و در چند پاس انجام داد .

برای جوشکاری سرازیر از فرایند میگ (co2) نیز میتوان استفاده کرد . از این فرایند در یک روش تلفیقی نیز استفاده میشود . در این روش پاس ریشه را عمودی به طرف پایین و پاس های بعدی و پاس آخر را عمودی از پایین به بالا جوش میدهند .

در جوشکاری سرازیر نیازی نیست که پهنای پاس ریشه به همان اندازه ای باشد که در جوشکاری عمودی بالا رو هست . معمولاً پیشانی پخ و درز اتصال معادل 5/1 میلیمتر کافی است .

پاس ریشه وقتی در وضعیت عمودی یا سرازیر جوش داده شود ، بدون چپ و راست بردن الکترود انجام میشود . اما برای یکنواخت شدن نفوذ باید سوراخ کلیدی کوچکی را در لبه جلوی خط جوش حفظ کرد . سپس پاسهای بعدی و آخر را در وضعیت عمودی سر بالا جوش می دهند .

در هنگام جوشکاری پاس ریشه در وضعیت عمودی سر بالا که در فرایند های جوشکاری قوسی دستی ، تیک و اکسی استیلن متداولتر است . سوراخ کلیدی را باید حفظ کرد تا نفوذ لازم حاصل شود . برای کسب مهارت در این کار باید خیلی تمرین کرد .

باید توجه داشت وقتی به خط جوشها یی با کیفت بسیار بالا نیاز باشد میتوان تلفیقی از فرایند های مختلف را بکار گرفت . مثلاً پاس ریشه را می توان با استفاده از فرایند تیک جوش داد و برای پاسهای بعدی از فرایند جوشکاری قوس دستی استفاده کرد . همچنین برای انتقال صفحه به لوله نیز میتوان از روش فوق استفاده کرد .

تذکر : استفاده از فرایند اکسی استیلن برای جوشکاری لوله هنوز بسیار متداول است در حالیکه دسترسی به برق وجود نداشته باشد میتوان از آن استفاده کرد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *