آچار ترکمتر چیست؟

 در مقالات

آچار ترکمتر ، گشتاور سنج یا تورک رنچ

به ابزار یا آچاری که برای بستن پیچ و مهره ها با میزان مشخصی از گشتاور بکار گرفته می شود،گفته می شود.

به عنوان مثال برای بستن سرسیلندر خودروها نیاز به استفاده از ترکمتر است زیرا مقدار گشتاور پیچ های سرسیلندر بسیار دقیق بوده و سیستم بستن این پیچ ها کاملا محاسبه شده است. استفاده از ترکمتر این امکان را بوجود می آورد که پیچ های سرسیلندر به مقدار کافی محکم شود و از بسته شدن بیش از حد یا بسته نشدن کافی جلوگیری می کند.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید