نمایش یک نتیجه

مفتول گالوانیزه

مفتول گالوانیزه از این محصول برای ساخت توری حصاری،مش،سیم خاردار،توری مرغی و فرنگی،کشاورزی و…استفاده می شود. بر حسب جنس گالوانیزه