نمایش یک نتیجه

توری پلاستیکی

این نوع توری ها از طریق اکستروژن،گسترش و یا بافندگی تولید میگردند.در طرح و شکل های مختلف و رنگ بندی