نمایش یک نتیجه

الکترود

الكترود جوشکاری مفتول فلزی است که دور تا دور آن توسط پوشش فلاکس احاطه گردیده است. قطر الکترود از روی