نمایش دادن همه 2 نتیجه

مفتول آرماتور بندی

مفتول آرماتور بندی مفتول آرماتوربندی با نام تجاری مفتول پخته شده مفتولی هست که از حرارت دیدن مفتول های سخت

مفتول گالوانیزه

مفتول گالوانیزه از این محصول برای ساخت توری حصاری،مش،سیم خاردار،توری مرغی و فرنگی،کشاورزی و…استفاده می شود. بر حسب جنس گالوانیزه